Loading

Kierowcy zawodowi

Uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych

Osoby chcące podjąć pracę w charakterze zawodowego kierowcy, prowadzącego pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t lub autobus muszą posiadać odpowiednią kategorię prawa jazdy oraz uzyskać dodatkową kwalifikację związaną z przewozem osób lub rzeczy.

Rodzaj kwalifikacjiLiczba godzin łącznieCzęść podstawowa – zajęcia teoretyczneCzęść specjalistyczna – zajęcia teoretyczneZajęcia praktyczne w ruchu drogowymZajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych
Wstępna28019565164/2*
Wstępna
przyspieszona
140973382/1*
Uzupełniająca70-655-
Uzupełniająca
przyspieszona
35-332,5-

* mniejsza liczba oznacza czas szkolenia z wykorzystaniem symulatora

Kwalifikacja wstępna

Jest to szkolenie obejmujące 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 16 godzin zajęć praktycznych i 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych. Kwalifikacja kończy się egzaminem. Opisane uprawnienie dokumentowane jest wpisem do prawa jazdy.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kierowcy, po ukończeniu 21 lat (kat. C) lub 23 lat (kat. D) mogą skorzystać z KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ. Szkolenie obejmujące 130 godzin zajęć teoretycznych oraz 8 godzin zajęć praktycznych i 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych. Kwalifikacja kończy się egzaminem. Opisane uprawnienie dokumentowane jest wpisem do prawa jazdy.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kierowca, który uzyskał kwalifikację wstępną w zakresie programu na przewóz rzeczy i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, musi odbyć kwalifikację wstępną uzupełniającą na przewóz osób. Podobnie jest w sytuacji odwrotnej.

Jeśli rozszerzają uprawnienia, zobowiązani są ukończyć KWALIFIKACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ PRZYSPIESZONĄ.

Kursant przed kursem musi wykonać badanie lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze kierowcy samochodu ciężarowego bądź autobusu. Ważne, aby były to badania nie dla kursu kwalifikacji wstępnej tylko do pracy w charakterze kierowcy.

BADANIA PSYCHOLOGICZNE MOŻNA WYKONAĆ NA TERENIE OSK SAFETY CAR.

Więcej info pod numerami:
+48792452243 / +48577511800
SAFETY CAR.

Szkolenia okresowe

Kierowca obowiązany jest co 5 lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy. Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych.
Termin, w którym kierowcy będą musieli odbyć pierwsze szkolenie okresowe jest uzależniony od daty uzyskania prawa jazdy.

Ukończenie szkolenia okresowego jest jednoznaczne z otrzymaniem zaświadczenia zgodnego ze wzorem ministerialnym. Na jego podstawie (oraz na podstawie orzeczeń: lekarskiego i psychologicznego) można ubiegać się o wymianę prawa jazdy w lokalnym wydziale komunikacji.

BADANIA PSYCHOLOGICZNE MOŻNA WYKONAĆ NA TERENIE OSK SAFETY CAR.

Więcej info pod numerami:
+48792452243 / +48577511800

SAFETY CAR.

Wyślij zapytanie

  0
   0
   Koszyk
   Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu

   Zapisz się na kurs